" "

النگو

النگو طلا در پهناهای مختلف و مدل های زنانه و دخترانه ، معروف است به استفاده در روزهایی که حال خوبی دارید. نکته مهمی که در استفاده از النگو وجود دارد توجه به درشتی و نازکی مچ دست هاست. النگوی ظریف و باریک برای دست های پهن مناسب نیست و همین طور النگوی پهن برای دست های بسیار باریک. رنگ پوست هم درانتخاب النگوی طلای سفید یا زرد حائز اهمیت است. می توانید النگوی مناسب خود را در این بخش از وب سایت شی بای پیدا کنید.

النگو طلا زرد 67S

النگو طلا زرد 67S

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا زرد 44B

النگو طلا زرد 44B

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا زرد 104

النگو طلا زرد 104

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا 315

النگو طلا 315

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا زرد 101

النگو طلا زرد 101

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا طرح هلالی

النگو طلا طرح هلالی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا دورنگ

النگو طلا دورنگ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا طرح پرانتز

النگو طلا طرح پرانتز

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا طرح برجسته

النگو طلا طرح برجسته

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا پهن خط کج

النگو طلا پهن خط کج

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا باریک طرحدار

النگو طلا باریک طرحدار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا مینا رنگی اماراتی

النگو طلا مینا رنگی اماراتی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا تراش اماراتی

النگو طلا تراش اماراتی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا مینا رنگی

النگو طلا مینا رنگی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
النگو طلا ایتالیایی wt1170

النگو طلا ایتالیایی wt1170

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 9