بند انگشتی

بند انگشتی طلا معمولا مخاطب خاص خودش را دارد. استفاده از بند انگشتی در عین اینکه زیبایی خاص و منحصر به فردی به انگشتان شما می‌بخشد، اما سختی‌های خود را هم دارد و در حین استفاده از آن، انگشت شما کارایی لازم را نخواهد داشت و ممکن است مدام به اشيا مختلف ضربه بزند. پس اگر خوصله این ریزه کاری ها را ندارید،‌برای مجلس ها و مراسم ها بی خیال این مورد شوید. در غیر این صورت، می توانید در این بخش از وب سایت شی بای مدل های مختلف بند انگشتی را مشاهده نمایید.

صفحه 1 از 5
بندانگشتی طلا ضربان

بندانگشتی طلا ضربان

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا عشق

بندانگشتی طلا عشق

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا اتمی

بندانگشتی طلا اتمی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا ردیف نگین

بندانگشتی طلا ردیف نگین

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا زرد تاج

بندانگشتی طلا زرد تاج

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا گوی

بندانگشتی طلا گوی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا ستاره

بندانگشتی طلا ستاره

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا سفید دوتایی

بندانگشتی طلا سفید دوتایی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا دو گوی

بندانگشتی طلا دو گوی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
بندانگشتی طلا زرد دوتایی

بندانگشتی طلا زرد دوتایی

قیمت: 450،000 تومان
بندانگشتی طلا چشم

بندانگشتی طلا چشم

قیمت: 720،000 تومان
بندانگشتی طلا آویز گل

بندانگشتی طلا آویز گل

قیمت: 650،000 تومان
بندانگشتی آویزدار زرد

بندانگشتی آویزدار زرد

قیمت: 500،000 تومان
بندانگشتی طلا 1350

بندانگشتی طلا 1350

قیمت: 2،500،000 تومان
صفحه 1 از 5