" "

تمیمه طلا

تمیمه طلا از فرهنگ کشورهای عربی وارد ایران شده است. در این کشورها تمیمه طلا کاربردی روزانه و عادی دارد وبسیاری از خانم ها در حین رسیدگی به کارهای روزمره، از تمیمه بر روی دستشان استفاده می‌کنند. به دلیل حرکت های زیاد دست و ساختار تمیمه طلا، در چشم مخاطب‌های شما به خوبی جا باز میکند و شاید به همین دلیل توانست به سرعت در کشور ما رایج شود. می توانید در وب سایت شی بای انواع مختلف تمیمه طلا را بررسی نمایید.

تمیمه طلا زرد دو قلب

تمیمه طلا زرد دو قلب

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا رزگلد گل

تمیمه طلا رزگلد گل

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا  زرد B1301

تمیمه طلا زرد B1301

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا B1313

تمیمه طلا B1313

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا زرد ستاره

تمیمه طلا زرد ستاره

قیمت: 545،000 تومان
تمیمه طلا فیروزه

تمیمه طلا فیروزه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا چشم نظر

تمیمه طلا چشم نظر

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا ماه

تمیمه طلا ماه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا لوكس برگ

تمیمه طلا لوكس برگ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا لوكس رز

تمیمه طلا لوكس رز

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا زرد کودک کفشدوزک

تمیمه طلا زرد کودک کفشدوزک

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا زرد کودک میکی

تمیمه طلا زرد کودک میکی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا لوزی

تمیمه طلا لوزی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا زرد گوی دار

تمیمه طلا زرد گوی دار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تمیمه طلا سفید ضربدری

تمیمه طلا سفید ضربدری

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 5