تک پوش

تک پوش طلا مشابه النگو، اما با عرضی بسیار بیشتر است. به خاطر وزن بیشترش، کمتر از النکو در دست تکان می‌خورد و همین طور دیگر خبری از صدای برخورد النگوها با یکدیگر نیست. عموما طرح های روی تکپوش ها شلوغ و حجم آنها توجه زیادی را جلب می‌کند. کاربرد تکپوش به مجالس خیلی رسمی بیشتر مربوط می شود. در این قسمت از وب سایت شی بای می توانید تک پوش های طلا ی مختلف را از فروشندگان تکپوش زنانه مشاهده نمایید.

تکپوش طلا زرد 293

تکپوش طلا زرد 293

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا زرد 2101

تکپوش طلا زرد 2101

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا کیمیا

تکپوش طلا کیمیا

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا اسلیمی

تکپوش طلا اسلیمی

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا زرد شبکه ای

تکپوش طلا زرد شبکه ای

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا زرد برگ

تکپوش طلا زرد برگ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا ترکیبی شبکه ای

تکپوش طلا ترکیبی شبکه ای

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا طرحدار

تکپوش طلا طرحدار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا زرد مارپیچ

تکپوش طلا زرد مارپیچ

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا کودک برلیان

تکپوش طلا کودک برلیان

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا کودک پارمیس

تکپوش طلا کودک پارمیس

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا کودک خطدار پارمیس

تکپوش طلا کودک خطدار پارمیس

قیمت: اطلاع از طریق تماس
نک پوش کودک ورساچه

نک پوش کودک ورساچه

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تک پوش طلا کودک بهار

تک پوش طلا کودک بهار

قیمت: اطلاع از طریق تماس
تکپوش طلا زرد سامان

تکپوش طلا زرد سامان

قیمت: اطلاع از طریق تماس
صفحه 1 از 11